Strona gwna   Mapa serwisu


W koszyku:
Liczba pozycji: 0
Warto: 0.00z

Jeste tu: Start » Gips, gadzie gipsowe i akryle » Gad gipsowa Megaron Finish GS-1 20kg
  
Produkty

Nowoci

Wena mineralna Knauf 035 150mm
Wena mineralna Knauf L035 grubo 150mm Cena za 1m2 W rolce ... zobacz wicej


Informacje

Gad gipsowa Megaron Finish GS-1 20kg
24.30z

[003116]

Gad gipsowa FINISZ jest such prefabrykowan mieszank gipsow przewidzian do samodzielnego przygotowania bezporednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wod.

Produkt suy do wykonywania wewntrznych gadzi gipsowych pod powoki malarskie i tapety. Przewidziany jest do stosowania w technologii szlifowania nierównoci na sucho. Suy równie do wypeniania ubytków i pkni w tynkach.

Waciwoci:

  • Kolor jasnoszary
  • Czas wizania, czyli czas przydatnoci do uycia od momentu zmieszania z wod w temperaturze 20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 czas wizania wynosi okoo 1,5 godziny. Nisza temperatura oraz wiksza ilo wody zarobowej wydua czas wizania, natomiast wysza temperatura oraz mniejsza ilo wody czas wizania skraca. W temperaturze poniej 5°C reakcja wizania niemal cakowicie ustaje. UWAGA: Po upywie 1,5 godziny od momentu zmieszania z wod zaprawa moe by jeszcze mikka i wydawa si niezwizana, jednak po tym czasie produkt nie nadaje si do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia moe po wyschniciu doprowadzi do spkania powierzchni lub utraty wewntrznej spójnoci gadzi.
  • Czas otwarty pracy, czyli moliwo wyrównywania i poprawiania zaprawy naoonej na podoe uzaleniony jest od chonnoci podoa oraz gruboci naoonej warstwy - wynosi rednio okoo 15 min. Gdy warstwa gadzi jest cienka, a podoe bardzo chonne czas ten moe skróci si do 2-3 min., natomiast w przypadku kilkumilimetrowej warstwy naoonej na niechonne podoe czas otwarty pracy wydua si praktycznie do momentu rozpoczcia reakcji wizania.
  • Czas wysychania zwizanego produktu zaley od gruboci warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Warstwa gruboci 1 mm w wentylowanych pomieszczeniach przy temp. 20°C wysycha w cigu 2-3 godzin. Gdy warstwa gadzi ma kilka milimetrów, a temperatura otoczenia jest niska, czas ten moe przeduy si do kilku dni. W skrajnych przypadkach przy braku wentylacji i wysokiej wilgotnoci powietrza gad nie wysycha w ogóle.
  • Wytrzymao: Warstwa gadzi gipsowej uzyskuje pen wytrzymao i przyczepno dopiero po prawidowym zakoczeniu procesu wizania i cakowitym wyschniciu zaprawy. Zanim wyschnie moe by mikka i sprawia wraenie nie w peni zwizanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, zwizana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymaoci osiganej po wyschniciu.
  • Grubo warstwy: Zalecana grubo gadzi gipsowych wynosi od 1 do 3mm, jednak w zalenoci od potrzeb, jednorazowo mona nakada warstw o znacznie wikszej gruboci, o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakadaniu warstw cieszych ni 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakoczy si reakcja wizania, a co za tym idzie gad nie uzyska waciwoci nonych pod powoki malarskie lub tapety.
  • Podczas wizania i wysychania nie kurczy si.


 

  
GAD GIPSOWA JASNOSZARA MEGARON FINISH GS-1 CENA 

Gad gipsowa Megaron Finish GS-1 20kg
24.30z

[003116]

Recenzje

Data dodania produktu: 07 listopad 2013.

Gad gipsowa Megaron Finish GS-1 20kg
24.30z

[003116]

Logowanie  Rejestracja


Producenci wyrnieni

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLE

HEADING_TITLEKABE KOL

Newsletter
* ponowne wpisanie adresu wyrejestruje ci

Wysyka
projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009